Aki Nummelinin puhe Porin valtuustossa

Keskiviikko 23.3.2011 - Retum


Puhe vanhustenhoidosta Porin valtuustossa 21.3

22.3.2011

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

 

Nykyisen vanhustenhoidon varsinainen ongelma on se, että vaikka meillä ehkä sinänsä on valtakunnallisten kriteerien mukainen määrä hoitajia, heidän työaikansa kuluu muiden töiden tekemiseen. Viime kesänä paljastui, että hoivan tukipalvelujen siirto palveluliikelaitokseen oli johtanut siihen, että vanhainkotien hoitajat joutuivat tekemään aiemmin siivoojille, ruoanjakajille ja talonmiehille kuuluneita tehtäviä.

Vaikka kaupunginhallitus on ohjeistanut perusturvaa ja palveluliikelaitosta sopimaan järkevästä työnjaosta keskenään, ei tilanne ole juurikaan muuttunut. Edelleen hoitajille kertyy ylimääräistä työtä keittiöhommista, siivouksesta, kylvetyksestä, hoidettavien vessaan viemisestä, tilausten tekemisestä, asiakkaiden karkkien, vaatteiden ja jopa tupakan ostamisesta, ynnä muusta, ynnä muusta. Hoitajien on käytettävä jopa henkilökohtaista aikaansa näiden tehtävien hoitamiseen, koskapa tukea ei muualta juuri heru. Niinpä hoitajat eivät ehdi tekemään omasta työstään kuin perusasiat, työt vain kasaantuvat, eikä aikaa esimerkiksi seurusteluun hoidettavien kanssa enää löydy. Se syö hoitajien jaksamista, kun he eivät ehdi tekemään omaa työtään ammattikuntansa eettisten ohjeiden mukaisesti ja työn laatu kärsii väkisinkin.

Jätänkin tässä valtuuston kokouksessa toivomusponnen, jossa esitän selvitettäväksi, miten vanhainkotien tukipalvelut voidaan järjestää ja resursoida siten, ettei niiden toteutus jää kuormittamaan hoitajia.

Hyvät valtuutetut, hoitajapula ei koske yksinomaan pääkaupunkiseutua. Myös Porissa tämä ongelma on todellinen ja vaikuttaa tällä hetkellä niin vanhustenhoidon laatuun kuin myös henkilökunnan jaksamiseen. Yksi syy hoitajapulaan on se, että myös Porin perusturvassa hoitajia palkataan vain lyhyisiin sijaisuuksiin. Se ei anna työntekijälle mahdollisuutta suunnitella elämäänsä pidemmällä tähtäimellä. Esimerkiksi pankista on vaikeaa saada lainaa, mikäli työsuhde ei ole toistaiseksi voimassaoleva. Niinpä hoitajat siirtyvät sinne, missä työsuhteet ovat pysyvämpiä.

Vanhainkodeista ja palvelulaitoksista saadun viestin perusteella Porin perusturvassa oleva vakituisten sijaisten järjestelmä on liian suppea kattamaan todellisen tarpeen. Tällä järjestelmällä palkatut hoitajat työskentelevät tällä hetkellä käytännössä kukin yhdessä toimipisteessä, eikä heitä kierrätetä tarpeen mukaan eri työpisteissä. Siksipä jätän valtuuston kokouksessa aloitteen, missä esitän selvitettäväksi, miten suuri joukko vakituisia hoivasijaisia pitäisi palkata, jotta todellinen tarve tulisi katettua. Selvityksen tulokset on otettava huomioon laadittaessa vuoden 2012 budjettia. Samalla voimme varmistaa sen, että meillä on myös tulevaisuudessa sitoutuneita hoitajia vanhustyötämme tekemässä.

Vanhustyössämme on tällä hetkellä yksi iso ongelma ja se on asiakkaiden viriketoiminnan vähäisyys. Kuvitelkaa itseänne siihen tilanteeseen, jossa suuri osa keskuudessamme elävistä ikääntyneistä ihmisistä on: elämä muodostuu yhdestä vanhainkodin osastosta, ympärillä olevista muista asukeista sekä hoitajista, jotka tekevät työtänsä kovan paineen alla ilman mahdollisuutta seurustella asukkaiden kanssa. Viriketoiminta tarjoaisi monille vanhainkotien ja palvelutalojen asukkaille elämän henkireikää. Esimerkiksi vanhustenhoidossa esimerkkiä muille tarjoava Tanska mahdollistaa vanhuksille monenlaisia toimintoja.

Viriketoiminta pitää sisällään mm. ulkoilukerhoja, retkiä, kulttuuritoimintaa, käsitöiden tekemistä, yhteisiä peli- ja lauluhetkiä sekä jumppatuokioita. Jätänkin valtuustoaloitteen, missä esitän selvitettäväksi, miten vanhainkotien ja palvelutalojen viriketoimintaa voidaan lisätä nykyisestä ja miten toiminta tulisi resursoida. Ehdottomasti on selvitettävä mahdollisuudet käyttää työllistettäviä tässä työssä, sillä jo ulkoiluhetkien mahdollistaminen antaisi vanhuksille uutta elämänsisältöä.

Ja lopuksi tärkein: sosiaalityössä, mitä perusturvakin toteuttaa, tärkeintä on asiakkaan oman äänen kuuleminen ja hänen etujensa valvominen. Jätän valtuustoaloitteen, missä pyydän selvitettäväksi, miten asiakasnäkökulma tulee tällä hetkellä esille vanhustyössä ja millaisia toimenpiteitä ollaan tekemässä, jotta asiakasnäkökulma saataisiin kaikissa vanhustyön toimissa esille.

Kiitos.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini