Eläkeläisten Satakunnan Aluejärjestö ry vietti v. 2016 toimintansa 50-vuotisjuhlavuotta. Aluejärjestöllä on omat kotisivut.

2020

PUHEENJOHTAJA

TELIN TUULA

Ourintie 20

28600 Pori

050 405 8820

tuula.telin(at)outlook.com       

 


TALOUDENHOITAJA

KORHONEN TARJA

Hillervontie 11 e

28370 PORI

050-3516036

 

Porin Eläkeläiset ry:n  muut edustajat aluetoimikunnassa :

Kalevi Mäkelä

Helena Heiniluoma

Aila Viitala

Varalla :

Tauno Kovanen

Marja-Terttu Palonen-Elo

Annikki Rosenqvist (Tarja Korhosen varajäsen)

Taisto Rantanen


********

Järjestötyön kehittäminen

Satakunnan Aluejärjestön yhdistyksissä

Työryhmän esitys

Toiminta ympäristö

Eläkeläisyhdistyksen toimivuuden turvaamiseksi kunnan on järjestettävä

toimivat tilat johon on helppo päästä myös liikuntarajoitteisen.                    

Kuntaliitokset

Käynnissä oleva kuntarakenteen uudistus ja siihen liittyvät kuntaliitokset

asettavat uusia haasteita eläkeläisyhdistyksille.

Kuntaliitoksien jälkeen on turvattava eläkeläisyhdistysten toiminnan

jatkuminen yhdistyksissä, eikä yhdistyksiä saa yhdistää.

Yhdistysten väliselle yhteistyölle kuntaliitokset tuovat uusia haasteita.

Eläkeläisyhdistyksissä parhaiten tunnetaan paikalliset vanhuksiin

kohdennetut tarpeet ja niiden esiintuominen.

Vanhusneuvostojen toimintaa kunnissa

Vanhusneuvostojen roolin merkitys vahvistuu vanhuslain myötä.

Vanhusneuvostojen on itse otettava vahva rooli suunniteltaessa

kunnan vanhuspalveluita, vanhuspalvelut, liikenne järjestelyt ja

niin edelleen.                    

Kansanedustajiin yhteyttä

Satakunnan Aluejärjestön toimesta järjestettäisiin kerran vuodessa

vierailu Eduskuntaan tapaamaan edustajia. Jokaiselle vierailumatkalle

olisi jokin ajankohtainen teema ja jätettäisiin asiasta kirjallinen

esitys edustajalle.

Laita - alueet vastaan  keskukset

Kuntien yhdistymisten myötä on kuntien laita – alueiden kunnalliset

palvelut siirretty keskustoihin, perusteluina käytetään nimikettä

"kaikille samanlaiset paremmat palvelut” Eläkeläiset haluavat palvelut

sinne missä he asuvat. Kulkuyhteydet ratkaisevat palveluiden saannin.

Hoiva - apua lisätään 

Palvelu mitoitetaan normitasolle

Omaishoito mitoitetaan normitasolle

Omaishoitajan työ on raskasta joka on 24 tuntia vuorokaudessa. Kaikissa

kunnissa ei ole toteutunut omaishoitajan vapaapäivät. Vanhusneuvostojen

rooli kasvaa näissä asioissa eräänlaisena valvojana Vanhuslain myötä.

Tiedotusvälineet käyttöön, painostusta

Eläkeläinen -lehti on hyvä koko maata käsittävä vaikuttaja.

Paikallislehden kautta saamme paikalliset asiat tuotua esille.

Yhdistykset ilmoittavat lehdissä omasta toiminnasta, kuten

ajankohtaisista matkoista ja retkistä.

Yhdistysten kotisivujen käyttöä pitää lisätä, johon kirjoitetaan

ajankohtaisia tapahtumia. Kevään ja syksyn toimintakalenteri.

Jatkuva  jäsenhankinta

Jäsenistössä on toimintamme voima, siksi jäsenhankinnan

jatkuva työ on tarpeellista. Tämän vuoden jäsenhankintateema

on ” yksi uusi jäsen jokaista jäsentä kohti”. Pyyntö esitetään

yksittäiselle jäsenelle:  tuo yksi uusi jäsen toimintaan mukaan.

Yhdistyksiltä sekä jäseniltä järjestötyön kehitykselle pieni

apuraha matkakuluihin järjestötyölle.

Satakunnan aluejärjestö  työryhmä

Antti  Piittala                                       Jouko  Vuohiniemi          

 

 

 

 

OIKEUS ARVOKKAASEEN IKÄÄNTYMISEEN

Pori 16.12.2011

VUOSI 2012 ON MONELLA TAVALLA TÄRKEÄ IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ARJEN, YLEISEN HYVINVOINNIN JA SIINÄ VANHEMMUUDEN ARVOSTUKSEN ESILLETULOA, VALTIOVALLAN JA KUNNALLISEN VASTUUN PÄÄTÖKSISSÄ TÄYTYY NÄKYÄ OIKEUS ARVOKKAASEEN IKÄÄNTYMSEEN. HALLITUKSEN JA EDUSKUNNAN KÄSITTELYSSÄ OLEVA LAKI IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN HOIVASTA JA PÄÄTTÄJIEN SOSIAALI,-MORAALISEN KÄYTTÄYTYMISEN TÄRKEÄ MITTARI. SE ON NYT ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN SEURANNASSA.

MONELLA ELÄKELÄISELLÄ ON KOHTUULLINEN ELÄMISEN ARKEEN SOPIVA TILANNE, MUTTA :

 LAIN ON KERROTTAVA VÄESTÖLLE VANHENEMISEN SOSIAALI, JA TALOUDELLISET OIKEUDET NIIN, ETTEI JÄÄ MAHDOLLISUUKSIA KIERTÄÄ VASTUITA. VALVONNAN TULEE OLLA LÄSNÄ AINA. KUNTIEN EI PIDÄ MENNÄ NS. HOIVABISNEKSEN ANSAA. TYÖPAIKKOJA SYNTYY OMALLA AKTIVITEETILLA JA TALOUDELLISESTI ILMAN BISNESKILPAILUJA.

SATAKUNNAN ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNTA SENK EVÄSTI HILJATTAIN MAAKUNNAN KANSANEDUSTAJIA. HEITÄ PYYDETTIIN HUOMIOIMAAN MM. SEURAAVAA:

-IKÄLAKI MÄÄRITTÄÄ HOITAVAN HENKILÖSTÖN MITOITUKSET VASTAAMAAN TARPEITA,

-PIDETÄÄN ARVOSSA KUNNALLISEN, OMAN SOSIAALI,-TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTÄ,

-IKÄLAIN PIIRIIN KUULUVIEN TOIMEENTULO JA ELÄMÄN ARJEN EDELLYTYKSET TURVATAAN,

-OMAISHOIDON TALOUDELLISET JA VAPAA-AJAN EDELLYTYKSET LIITETÄÄN LAKIIN,

-VANHUSNEUVOSTOLLE TURJATAAN LAIN PERUSTEELLA ASEMA, JOLLA ON MERKITYSTÄ KUNTIEN IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ASEMAAN LIITTYVÄSTI. NEUVOSTOJA ON KUULTAVA.

 

KUNNALLISVAALEIHIN ON AIKAA 10 KUUKAUTTA. NE PUNNITSEVAT OSITTAIN IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖÖN KOHDISTUVAA PANOSTA KUNNALLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA.

KUNNALLISVAALILLA JA LUOTTAMUSTOIMILLA ON KESKEINEN MERKITYS KANSANVALLAN TOTEUTUMISESSA. NIIHIN ON SYYTÄ PYRKIÄ. KUNTATALOUDESA ON TEHTÄ VÄ VALOINTOJA. IKÄÄNTYVÄN VÄEN TURVAN RINNALLA TULEE OTTAA TYÖTTÖMÄT, VÄHÄVARAISET, LAPSIPERHEET JA SYRJÄYTYNEET. VALTIO JA KUNNAT VALITTAVAT RAHAPULAA. SEN TAKAA LÖYTYY USEIN NÄKÖALATTOMUUTTA, JOKA PUOLESTAAN ESTÄÄ EDISTYKSELLISEN JA VASTUULISEN POLITIIKAN TOTEUTUMISEN. ELÄKELÄISJÄRJESTÖT TARJOVAA TILALLE POSITIIVISIA ARVOJA.